آبشار کبودوال، تنها آبشار تمام خزه‌ای در ایران + تصاویر

آبشار کبودوال، تنها آبشار تمام خزه‌ای در ایران + تصاویر
آبشار کبودوال یکی از معتدل‌ترین مناطق ایران به شمار می‌رود و در همه‌ فصول سال زیبایی‌های خاص خود را دارد اما در بهار و تابستان به دلیل طبیعت سرسبز و آب و هوای مناسب تعداد بیشتری از گردشگران به این منطقه سفر می‌کنند.

آبشار کبودوال، تنها آبشار تمام خزه‌ای در ایران + تصاویر

آبشار کبودوال یکی از معتدل‌ترین مناطق ایران به شمار می‌رود و در همه‌ فصول سال زیبایی‌های خاص خود را دارد اما در بهار و تابستان به دلیل طبیعت سرسبز و آب و هوای مناسب تعداد بیشتری از گردشگران به این منطقه سفر می‌کنند.
آبشار کبودوال، تنها آبشار تمام خزه‌ای در ایران + تصاویر

View more posts from this author