آتش‌سوزی ارتفاعات سوها گسترده نیست/ شرایط جغرافیایی مهار آتش را دشوار کرده است

آتش‌سوزی ارتفاعات سوها گسترده نیست/ شرایط جغرافیایی مهار آتش را دشوار کرده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای سوها گسترده نیست اما صعب‌العبور بودن منطقه شرایط را برای مهار آتش دشوار کرده است.

آتش‌سوزی ارتفاعات سوها گسترده نیست/ شرایط جغرافیایی مهار آتش را دشوار کرده است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای سوها گسترده نیست اما صعب‌العبور بودن منطقه شرایط را برای مهار آتش دشوار کرده است.
آتش‌سوزی ارتفاعات سوها گسترده نیست/ شرایط جغرافیایی مهار آتش را دشوار کرده است

View more posts from this author