آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در شهرک نور تبریز/ پسر 9 ساله فوت کرد

آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در شهرک نور تبریز/ پسر 9 ساله فوت کرد
سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از یک فوتی و یک مصدوم بر اثر آتش‌سوزی در شهرک نور تبریز خبر داد.

آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در شهرک نور تبریز/ پسر 9 ساله فوت کرد

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از یک فوتی و یک مصدوم بر اثر آتش‌سوزی در شهرک نور تبریز خبر داد.
آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در شهرک نور تبریز/ پسر 9 ساله فوت کرد

View more posts from this author