آتش‌سوزی 35 هکتار از جنگل‌های بخش کجور ظرف 72 ساعت اخیر/ ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی

آتش‌سوزی 35 هکتار از جنگل‌های بخش کجور ظرف 72 ساعت اخیر/ ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور با اشاره به اینکه آتش‌سوزی 35 هکتار از جنگل‌های بخش کجور ظرف 72 ساعت اخیر در آتش سوخت، گفت: تلاش‌ها برای مهار و خاموش کردن آتش‌سوزی ادامه دارد.

آتش‌سوزی 35 هکتار از جنگل‌های بخش کجور ظرف 72 ساعت اخیر/ ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش کجور با اشاره به اینکه آتش‌سوزی 35 هکتار از جنگل‌های بخش کجور ظرف 72 ساعت اخیر در آتش سوخت، گفت: تلاش‌ها برای مهار و خاموش کردن آتش‌سوزی ادامه دارد.
آتش‌سوزی 35 هکتار از جنگل‌های بخش کجور ظرف 72 ساعت اخیر/ ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزی

View more posts from this author