آثار تاریخی منحصر به فرد شمال استان اصفهان باید به جهانیان معرفی شود

آثار تاریخی منحصر به فرد شمال استان اصفهان باید به جهانیان معرفی شود
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: باید همگی با تمام توان تلاش کنیم تا مجموعه‌های تاریخی محور شمال استان اصفهان به ویژه شهر اوئی به جهانیان به بهترین شکل ممکن معرفی شود.

آثار تاریخی منحصر به فرد شمال استان اصفهان باید به جهانیان معرفی شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: باید همگی با تمام توان تلاش کنیم تا مجموعه‌های تاریخی محور شمال استان اصفهان به ویژه شهر اوئی به جهانیان به بهترین شکل ممکن معرفی شود.
آثار تاریخی منحصر به فرد شمال استان اصفهان باید به جهانیان معرفی شود

عکس

View more posts from this author