آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشور در کاهش مرگ و میر مادران باردار/ طرح تحول نظام سلامت با شکست مواجه شد

آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشور در کاهش مرگ و میر مادران باردار/ طرح تحول نظام سلامت با شکست مواجه شد
رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه گفت: هم‌اکنون مرگ و میر مادران باردار از 17 مورد در سال به 9 مورد رسیده و از این حیث آذربایجان‌غربی به رتبه نخست کشور دست یافته است.

آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشور در کاهش مرگ و میر مادران باردار/ طرح تحول نظام سلامت با شکست مواجه شد

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه گفت: هم‌اکنون مرگ و میر مادران باردار از 17 مورد در سال به 9 مورد رسیده و از این حیث آذربایجان‌غربی به رتبه نخست کشور دست یافته است.
آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشور در کاهش مرگ و میر مادران باردار/ طرح تحول نظام سلامت با شکست مواجه شد
!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview(“false”===a.adult

View more posts from this author