آرامستان‌های تبریز در آخرین پنج‌شنبه سال

آرامستان‌های تبریز در آخرین پنج‌شنبه سال
مردم تبریز بر اساس آیینی کهن هر ساله در آخرین پنج‌شنبه سال پیش از نوروز با حضور در قبرستان امامیه و گلزار شهدای این شهر قبور درگذشتگان را با آب و گلاب شسته و با تقدیم سبزه نوروز و گل به مزارشان، در آستانه سال نو یادشان را گرامی می‌دارند.

آرامستان‌های تبریز در آخرین پنج‌شنبه سال

مردم تبریز بر اساس آیینی کهن هر ساله در آخرین پنج‌شنبه سال پیش از نوروز با حضور در قبرستان امامیه و گلزار شهدای این شهر قبور درگذشتگان را با آب و گلاب شسته و با تقدیم سبزه نوروز و گل به مزارشان، در آستانه سال نو یادشان را گرامی می‌دارند.
آرامستان‌های تبریز در آخرین پنج‌شنبه سال

View more posts from this author