آرامگاه خیام نیشابوری گلباران شد

آرامگاه خیام نیشابوری گلباران شد
هم‌زمان با 28 اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت خیام نیشابوری آرامگاه این حکیم بزرگ گلباران شد.

آرامگاه خیام نیشابوری گلباران شد

هم‌زمان با 28 اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت خیام نیشابوری آرامگاه این حکیم بزرگ گلباران شد.
آرامگاه خیام نیشابوری گلباران شد

View more posts from this author