آرامگاه فردوسی باید میزبان میلیون‌ها گردشگر شود/ اختصاص ۱۶ میلیارد تومان بودجه به گردشگری آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی باید میزبان میلیون‌ها گردشگر شود/ اختصاص ۱۶ میلیارد تومان بودجه به گردشگری آرامگاه فردوسی
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید بر اینکه این میراث باید منتقل شود، گفت: باید تلاش کنیم از طریق جذب گردشگر داشته‌ها، هویت و فرهنگ غنی خود را به ملل جهان معرفی و منتقل کنیم.

آرامگاه فردوسی باید میزبان میلیون‌ها گردشگر شود/ اختصاص ۱۶ میلیارد تومان بودجه به گردشگری آرامگاه فردوسی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید بر اینکه این میراث باید منتقل شود، گفت: باید تلاش کنیم از طریق جذب گردشگر داشته‌ها، هویت و فرهنگ غنی خود را به ملل جهان معرفی و منتقل کنیم.
آرامگاه فردوسی باید میزبان میلیون‌ها گردشگر شود/ اختصاص ۱۶ میلیارد تومان بودجه به گردشگری آرامگاه فردوسی

View more posts from this author