آرزوی بیست ساله ماشین‌سازان تحقق خواهد یافت

آرزوی بیست ساله ماشین‌سازان تحقق خواهد یافت
مدیر عامل باشگاه ماشین‌سازی تبریز گفت: عصر امروز با پیروزی ماشین‌سازی تبریز برابر مس رفسنجان آرزوی طرفداران فوتبال تبریز در رسیدن این تیم به لیگ برتر فوتبال کشور تحقق می‌یابد.

آرزوی بیست ساله ماشین‌سازان تحقق خواهد یافت

مدیر عامل باشگاه ماشین‌سازی تبریز گفت: عصر امروز با پیروزی ماشین‌سازی تبریز برابر مس رفسنجان آرزوی طرفداران فوتبال تبریز در رسیدن این تیم به لیگ برتر فوتبال کشور تحقق می‌یابد.
آرزوی بیست ساله ماشین‌سازان تحقق خواهد یافت

بک لینک رنک 3

سپهر نیوز

View more posts from this author