آزادسازی 21 هزار متر مربع از سواحل چالوس/ افزایش 74 درصدی طلاق توافقی

آزادسازی 21 هزار متر مربع از سواحل چالوس/ افزایش 74 درصدی طلاق توافقی
رئیس دادگستری شهرستان چالوس، آزادسازی 21 هزار متر مربع از سواحل در سال‌جاری در چالوس خبر داد و گفت: سال گذشته 14 هزار و 500 متر مربع از اراضی ساحلی از دست تصرف کنندگان خارج شد.

آزادسازی 21 هزار متر مربع از سواحل چالوس/ افزایش 74 درصدی طلاق توافقی

رئیس دادگستری شهرستان چالوس، آزادسازی 21 هزار متر مربع از سواحل در سال‌جاری در چالوس خبر داد و گفت: سال گذشته 14 هزار و 500 متر مربع از اراضی ساحلی از دست تصرف کنندگان خارج شد.
آزادسازی 21 هزار متر مربع از سواحل چالوس/ افزایش 74 درصدی طلاق توافقی

اخبار جهان

View more posts from this author