آستان قدس رضوی در حمایت از کالای ایرانی مصمم است/ نباید مشکلات داخلی را در تریبون‌ها اعلام کنیم

آستان قدس رضوی در حمایت از کالای ایرانی مصمم است/ نباید مشکلات داخلی را در تریبون‌ها اعلام کنیم
قائم‌‌مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: سیاست این آستان مقدس حمایت از کالای ایرانی است که در دل آن حمایت از تولید ایرانی هم قرار گرفته و در این راه از تجربه دیگر نهادها مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره می‌گیرد.

آستان قدس رضوی در حمایت از کالای ایرانی مصمم است/ نباید مشکلات داخلی را در تریبون‌ها اعلام کنیم

قائم‌‌مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: سیاست این آستان مقدس حمایت از کالای ایرانی است که در دل آن حمایت از تولید ایرانی هم قرار گرفته و در این راه از تجربه دیگر نهادها مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) بهره می‌گیرد.
آستان قدس رضوی در حمایت از کالای ایرانی مصمم است/ نباید مشکلات داخلی را در تریبون‌ها اعلام کنیم

View more posts from this author