آسمان خوزستان از فعالیت فلرهای نفتی مسموم شده است/ وزارت نفت حق آلایندگی خوزستان را پرداخت نکرده است

آسمان خوزستان از فعالیت فلرهای نفتی مسموم شده است/ وزارت نفت حق آلایندگی خوزستان را پرداخت نکرده است
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: آسمان اهواز و استان خوزستان از فعالیت فلرهای نفتی مسموم شده است و با کمترین بارش مردم به بیماری‌های مختلفی که دلیل آن آلودگی هوا است مبتلا می‌شوند.

آسمان خوزستان از فعالیت فلرهای نفتی مسموم شده است/ وزارت نفت حق آلایندگی خوزستان را پرداخت نکرده است

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: آسمان اهواز و استان خوزستان از فعالیت فلرهای نفتی مسموم شده است و با کمترین بارش مردم به بیماری‌های مختلفی که دلیل آن آلودگی هوا است مبتلا می‌شوند.
آسمان خوزستان از فعالیت فلرهای نفتی مسموم شده است/ وزارت نفت حق آلایندگی خوزستان را پرداخت نکرده است

View more posts from this author