آسمان کرمانشاه درروز طبیعت بارانی است

آسمان کرمانشاه درروز طبیعت بارانی است
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از آغاز بارندگی‌ها در استان کرمانشاه در روز 13 فروردین ماه جاری خبر داد.

آسمان کرمانشاه درروز طبیعت بارانی است

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از آغاز بارندگی‌ها در استان کرمانشاه در روز 13 فروردین ماه جاری خبر داد.
آسمان کرمانشاه درروز طبیعت بارانی است

تکنولوژی جدید

گیم پلی استیشن

View more posts from this author