آشنایی کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با شگفتی‌های آسمان

آشنایی کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با شگفتی‌های آسمان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته جهانی نجوم کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با شگفتی‌های آسمان آشنا می‌شوند.

آشنایی کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با شگفتی‌های آسمان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته جهانی نجوم کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با شگفتی‌های آسمان آشنا می‌شوند.
آشنایی کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با شگفتی‌های آسمان

بک لینک رنک 6

مرکز فیلم

View more posts from this author