آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولو از فردا

آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولو از فردا
رئیس هیأت قایقرانی استان مرکزی گفت: آخرین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولو با حضور 8 قایقران در بخش مردان از فردا 7 آبان‌ماه در دریاچه آزادی آغاز می‌شود.

آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولو از فردا

رئیس هیأت قایقرانی استان مرکزی گفت: آخرین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولو با حضور 8 قایقران در بخش مردان از فردا 7 آبان‌ماه در دریاچه آزادی آغاز می‌شود.
آغاز آخرین مرحله اردوی تیم ملی کانوپولو از فردا

View more posts from this author