آغاز بازرسی‌های صنفی تعزیرات از 15 اسفندماه/ از بازار احتکاری در گیلان خبری نیست

آغاز بازرسی‌های صنفی تعزیرات از 15 اسفندماه/ از بازار احتکاری در گیلان خبری نیست
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از آغاز بازرسی‌های صنفی تعزیرات حکومتی در 15 اسفندماه خبر داد و گفت: تاکنون از سوی شهروندان و دستگاه‌های نظارتی احتکار کالا و اقلام گزارش نشده است.

آغاز بازرسی‌های صنفی تعزیرات از 15 اسفندماه/ از بازار احتکاری در گیلان خبری نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از آغاز بازرسی‌های صنفی تعزیرات حکومتی در 15 اسفندماه خبر داد و گفت: تاکنون از سوی شهروندان و دستگاه‌های نظارتی احتکار کالا و اقلام گزارش نشده است.
آغاز بازرسی‌های صنفی تعزیرات از 15 اسفندماه/ از بازار احتکاری در گیلان خبری نیست

View more posts from this author