آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از بهشت‌آباد به کرمان با حضور رئیس جمهور

آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از بهشت‌آباد به کرمان با حضور رئیس جمهور
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: همزمان با سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به استان کرمان، عملیات اجرایی انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان آغاز می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از بهشت‌آباد به کرمان با حضور رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: همزمان با سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به استان کرمان، عملیات اجرایی انتقال آب از بهشت‌آباد به شمال کرمان آغاز می‌شود.
آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از بهشت‌آباد به کرمان با حضور رئیس جمهور

آپدیت نود 32 خودکار

bluray movie download

View more posts from this author