آغاز عملیات بازسازی و مرمت سیاه و سفید مکران در جاسک

آغاز عملیات بازسازی و مرمت سیاه و سفید مکران در جاسک
مرمت و بازسازی برج سیاه و سفید در یکی از قدیمی‌ترین و پررونق‌ترین بنادر کشور آغاز شده است و بزودی چشم ناخدایان و دریانوردان به جمال سیاه و سفید مکران روشن خواهد شد.

آغاز عملیات بازسازی و مرمت سیاه و سفید مکران در جاسک

مرمت و بازسازی برج سیاه و سفید در یکی از قدیمی‌ترین و پررونق‌ترین بنادر کشور آغاز شده است و بزودی چشم ناخدایان و دریانوردان به جمال سیاه و سفید مکران روشن خواهد شد.
آغاز عملیات بازسازی و مرمت سیاه و سفید مکران در جاسک

خرید بک لینک

car

View more posts from this author