آغاز فصل ماهی‌گیری در البرز/ برخورد قاطع با صید ماهی در مناطق ممنوعه

آغاز فصل ماهی‌گیری در البرز/ برخورد قاطع با صید ماهی در مناطق ممنوعه
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز صدور مجوز برای صید ماهی در این استان خبر داد.

آغاز فصل ماهی‌گیری در البرز/ برخورد قاطع با صید ماهی در مناطق ممنوعه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز صدور مجوز برای صید ماهی در این استان خبر داد.
آغاز فصل ماهی‌گیری در البرز/ برخورد قاطع با صید ماهی در مناطق ممنوعه

طاووس موزیک

View more posts from this author