آغاز پنجمین جشنواره بزرگ بهار رویدر

آغاز پنجمین جشنواره بزرگ بهار رویدر
شهردار رویدر از آغاز پنجمین جشنواره بومی، محلی رویدر که به روال هر سال در این شهر برگزار می‌شود خبر داد.

آغاز پنجمین جشنواره بزرگ بهار رویدر

شهردار رویدر از آغاز پنجمین جشنواره بومی، محلی رویدر که به روال هر سال در این شهر برگزار می‌شود خبر داد.
آغاز پنجمین جشنواره بزرگ بهار رویدر

مرکز فیلم

دانلود موزیک

View more posts from this author