آغاز کاشت 100 هزار بوته گل زینتی در مشگین‌شهر

آغاز کاشت 100 هزار بوته گل زینتی در مشگین‌شهر
شهردار مشگین‌شهر از کاشت 100 هزار بوته گل زینتی در بوستان‌ها، پارک‌ها و میادین شهر مشگین‌شهر خبر داد.

آغاز کاشت 100 هزار بوته گل زینتی در مشگین‌شهر

شهردار مشگین‌شهر از کاشت 100 هزار بوته گل زینتی در بوستان‌ها، پارک‌ها و میادین شهر مشگین‌شهر خبر داد.
آغاز کاشت 100 هزار بوته گل زینتی در مشگین‌شهر

تکنولوژی جدید

مدلینگ

View more posts from this author