آقایان به هوای دیگری آمدند تا فلان وام بانکی را بگیرند/مگر صبایی هست که بخواهم بمانم؟/خدا را شکر شرمنده قمی‌ها نشدیم

آقایان به هوای دیگری آمدند تا فلان وام بانکی را بگیرند/مگر صبایی هست که بخواهم بمانم؟/خدا را شکر شرمنده قمی‌ها نشدیم
سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: آقایان به هوای دیگر می‌آیند، نمی‌دانم چه زمانی فوتبال ما از این لابی‌ها پاک می‌شود، دنبال فوتبال می‌آیند تا فلان وام بانکی را بگیرند. همان وام را اگر به علی دایی بدهند سه تیم را هدایت می‌کنم.

آقایان به هوای دیگری آمدند تا فلان وام بانکی را بگیرند/مگر صبایی هست که بخواهم بمانم؟/خدا را شکر شرمنده قمی‌ها نشدیم

سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: آقایان به هوای دیگر می‌آیند، نمی‌دانم چه زمانی فوتبال ما از این لابی‌ها پاک می‌شود، دنبال فوتبال می‌آیند تا فلان وام بانکی را بگیرند. همان وام را اگر به علی دایی بدهند سه تیم را هدایت می‌کنم.
آقایان به هوای دیگری آمدند تا فلان وام بانکی را بگیرند/مگر صبایی هست که بخواهم بمانم؟/خدا را شکر شرمنده قمی‌ها نشدیم

بک لینک رنک 3

عکس

View more posts from this author