آقای هاشمی دستاوردهای برجام را برای مردم بازگو کنند/ سروصدای دولت در پرداخت یارانه و بایکوت حقوق نجومی مدیران در دولت اعتدال

آقای هاشمی دستاوردهای برجام را برای مردم بازگو کنند/ سروصدای دولت در پرداخت یارانه و بایکوت حقوق نجومی مدیران در دولت اعتدال
رئیس شورای بسیج رسانه استان گلستان در خصوص انتقاد رئیس تشخیص مصلحت نظام از منتقدین برجام خواستار ارائه نتایج برجام از سوی هاشمی‎رفسنجانی و رئیس جمهور به مردم شد.

آقای هاشمی دستاوردهای برجام را برای مردم بازگو کنند/ سروصدای دولت در پرداخت یارانه و بایکوت حقوق نجومی مدیران در دولت اعتدال

رئیس شورای بسیج رسانه استان گلستان در خصوص انتقاد رئیس تشخیص مصلحت نظام از منتقدین برجام خواستار ارائه نتایج برجام از سوی هاشمی‎رفسنجانی و رئیس جمهور به مردم شد.
آقای هاشمی دستاوردهای برجام را برای مردم بازگو کنند/ سروصدای دولت در پرداخت یارانه و بایکوت حقوق نجومی مدیران در دولت اعتدال

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author