آقا مهدی باکری انقلابی به تمام معناست/ تنها راه تداوم انقلاب اسلامی ادامه مسیر شهداست

آقا مهدی باکری انقلابی به تمام معناست/ تنها راه تداوم انقلاب اسلامی ادامه مسیر شهداست
فرمانده سپاه عاشورا گفت: ما برای تداوم انقلاب هیچ راهی نداریم جز اینکه راه شهدا را برویم تا با تفکر انقلابی و جهادی آنها انقلاب را پیش ببریم.

آقا مهدی باکری انقلابی به تمام معناست/ تنها راه تداوم انقلاب اسلامی ادامه مسیر شهداست

فرمانده سپاه عاشورا گفت: ما برای تداوم انقلاب هیچ راهی نداریم جز اینکه راه شهدا را برویم تا با تفکر انقلابی و جهادی آنها انقلاب را پیش ببریم.
آقا مهدی باکری انقلابی به تمام معناست/ تنها راه تداوم انقلاب اسلامی ادامه مسیر شهداست

View more posts from this author