آماده‌باش سوادکوه برای مقابله با بحران سیل احتمالی/ بارش 20 سانتی‌متر برف در آلاشت

آماده‌باش سوادکوه برای مقابله با بحران سیل احتمالی/ بارش 20 سانتی‌متر برف در آلاشت
معاون فرماندار سوادکوه با اشاره به آماده‌باش سوادکوه برای بحران‌های احتمالی سیل و بارندگی از بر زمین‌ نشستن 20 سانتی‌متر برف در آلاشت سوادکوه خبر داد.

آماده‌باش سوادکوه برای مقابله با بحران سیل احتمالی/ بارش 20 سانتی‌متر برف در آلاشت

معاون فرماندار سوادکوه با اشاره به آماده‌باش سوادکوه برای بحران‌های احتمالی سیل و بارندگی از بر زمین‌ نشستن 20 سانتی‌متر برف در آلاشت سوادکوه خبر داد.
آماده‌باش سوادکوه برای مقابله با بحران سیل احتمالی/ بارش 20 سانتی‌متر برف در آلاشت

خرید بک لینک

View more posts from this author