آمادگی بانوان رزمی‌کار اصفهانی برای رقابت در یک رویداد بزرگ آسیایی

آمادگی بانوان رزمی‌کار اصفهانی برای رقابت در یک رویداد بزرگ آسیایی
رئیس انجمن او-اسپرت استان اصفهان گفت: ششمین دوره مسابقات قهرمانی او-اسپرت آسیا به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد و با توجه به این موضوع بانوان رزمی‌کار اصفهانی برای حضور در این رقابت‌ها از آمادگی بسیار خوبی برخوردار هستند.

آمادگی بانوان رزمی‌کار اصفهانی برای رقابت در یک رویداد بزرگ آسیایی

رئیس انجمن او-اسپرت استان اصفهان گفت: ششمین دوره مسابقات قهرمانی او-اسپرت آسیا به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد و با توجه به این موضوع بانوان رزمی‌کار اصفهانی برای حضور در این رقابت‌ها از آمادگی بسیار خوبی برخوردار هستند.
آمادگی بانوان رزمی‌کار اصفهانی برای رقابت در یک رویداد بزرگ آسیایی

مرکز فیلم

View more posts from this author