آمریکایی‌ها هنوز دست از توطئه علیه ایران برنداشته‌اند

آمریکایی‌ها هنوز دست از توطئه علیه ایران برنداشته‌اند
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: اگر چه تمام توطئه‌های استکبار علیه ایران اسلامی خنثی شده است، اما آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هنوز دست از توطئه و دسیسه بر علیه کشور ما برنداشته‌اند.

آمریکایی‌ها هنوز دست از توطئه علیه ایران برنداشته‌اند

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: اگر چه تمام توطئه‌های استکبار علیه ایران اسلامی خنثی شده است، اما آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هنوز دست از توطئه و دسیسه بر علیه کشور ما برنداشته‌اند.
آمریکایی‌ها هنوز دست از توطئه علیه ایران برنداشته‌اند

عکس

View more posts from this author