آمریکا در برجام نبود که بخواهد از آن خارج شود/ امیدواری آمریکا به برخی جریانات داخلی برای اجرای برجام‌های بعدی

آمریکا در برجام نبود که بخواهد از آن خارج شود/ امیدواری آمریکا به برخی جریانات داخلی برای اجرای برجام‌های بعدی
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با تأکید براینکه آمریکا در برجام نبود که بخواهد از آن خارج شود، گفت: آمریکا به برخی جریانات داخلی برای اجرای برجام‌های بعدی امیدوار است.

آمریکا در برجام نبود که بخواهد از آن خارج شود/ امیدواری آمریکا به برخی جریانات داخلی برای اجرای برجام‌های بعدی

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با تأکید براینکه آمریکا در برجام نبود که بخواهد از آن خارج شود، گفت: آمریکا به برخی جریانات داخلی برای اجرای برجام‌های بعدی امیدوار است.
آمریکا در برجام نبود که بخواهد از آن خارج شود/ امیدواری آمریکا به برخی جریانات داخلی برای اجرای برجام‌های بعدی

View more posts from this author