آمل قهرمان رقابت‌های بوکس جوانان مازندران شد

آمل قهرمان رقابت‌های بوکس جوانان مازندران شد
ورزشکاران آملی توانستند پس از سه روز رقابت در مسابقات بوکس رده سنی جوانان مازندران به قهرمانی دست پیدا کنند.

آمل قهرمان رقابت‌های بوکس جوانان مازندران شد

ورزشکاران آملی توانستند پس از سه روز رقابت در مسابقات بوکس رده سنی جوانان مازندران به قهرمانی دست پیدا کنند.
آمل قهرمان رقابت‌های بوکس جوانان مازندران شد

فروش بک لینک

سپهر نیوز

View more posts from this author