آموزش 70 درصد کارکنان نیروی دریایی در آموزش تخصص‌های دریایی رشت

آموزش 70 درصد کارکنان نیروی دریایی در آموزش تخصص‌های دریایی رشت
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا از آموزش 70 درصد از کارکنان نیروی دریایی ارتش در این مرکز خبر داد.

آموزش 70 درصد کارکنان نیروی دریایی در آموزش تخصص‌های دریایی رشت

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) نداجا از آموزش 70 درصد از کارکنان نیروی دریایی ارتش در این مرکز خبر داد.
آموزش 70 درصد کارکنان نیروی دریایی در آموزش تخصص‌های دریایی رشت

فروش بک لینک

استخدام

View more posts from this author