آگاهی از دستاوردهای برجام حق مسلم مردم است

آگاهی از دستاوردهای برجام حق مسلم مردم است
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آگاهی از دستاوردهای برجام حق مسلم مردم است، گفت: کسانی که می‌گویند برجام دستاوردهایی داشته است که اگر منتشر شود خیلی‌ها شرمنده می‌شوند دچار توهم مالیخولیایی شده‎اند.

آگاهی از دستاوردهای برجام حق مسلم مردم است

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آگاهی از دستاوردهای برجام حق مسلم مردم است، گفت: کسانی که می‌گویند برجام دستاوردهایی داشته است که اگر منتشر شود خیلی‌ها شرمنده می‌شوند دچار توهم مالیخولیایی شده‎اند.
آگاهی از دستاوردهای برجام حق مسلم مردم است

فروش بک لینک

بازی

View more posts from this author