آیت‌الله باریک‌بین نقش برجسته‌ای در معرفی انقلاب اسلامی داشت

آیت‌الله باریک‌بین نقش برجسته‌ای در معرفی انقلاب اسلامی داشت
نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جلسه ستاد بزرگداشت حضرت آیت‌الله باریک‌بین گفت: آیت‌الله باریک‌بین نقش برجسته‌ای در معرفی انقلاب اسلامی داشت.

آیت‌الله باریک‌بین نقش برجسته‌ای در معرفی انقلاب اسلامی داشت

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در جلسه ستاد بزرگداشت حضرت آیت‌الله باریک‌بین گفت: آیت‌الله باریک‌بین نقش برجسته‌ای در معرفی انقلاب اسلامی داشت.
آیت‌الله باریک‌بین نقش برجسته‌ای در معرفی انقلاب اسلامی داشت

View more posts from this author