آیت‌الله شاه‌آبادی یار دیرین امام و رهبری بود

آیت‌الله شاه‌آبادی یار دیرین امام و رهبری بود
مدیر حوزه‌های علمیه با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

آیت‌الله شاه‌آبادی یار دیرین امام و رهبری بود

مدیر حوزه‌های علمیه با صدور پیامی درگذشت آیت‌الله شاه‌آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
آیت‌الله شاه‌آبادی یار دیرین امام و رهبری بود

View more posts from this author