آیت‌الله قربانی تلاش‌ها و خدمات بسیار زیادی داشت/ حجت‌الاسلام فلاحتی از عالمان انقلابی با سوابق ارزشمند است

آیت‌الله قربانی تلاش‌ها و خدمات بسیار زیادی داشت/ حجت‌الاسلام فلاحتی از عالمان انقلابی با سوابق ارزشمند است
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه تلاش‌ها و خدمات بسیار زیادی از سوی آیت‌الله قربانی صورت گرفته است، گفت:‌ حجت‌الاسلام فلاحتی از عالمان انقلابی با سوابق ارزشمند است.

آیت‌الله قربانی تلاش‌ها و خدمات بسیار زیادی داشت/ حجت‌الاسلام فلاحتی از عالمان انقلابی با سوابق ارزشمند است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه تلاش‌ها و خدمات بسیار زیادی از سوی آیت‌الله قربانی صورت گرفته است، گفت:‌ حجت‌الاسلام فلاحتی از عالمان انقلابی با سوابق ارزشمند است.
آیت‌الله قربانی تلاش‌ها و خدمات بسیار زیادی داشت/ حجت‌الاسلام فلاحتی از عالمان انقلابی با سوابق ارزشمند است

View more posts from this author