آیین‌های بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های خراسان‌شمالی برگزار می‌شود

آیین‌های بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های خراسان‌شمالی برگزار می‌شود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان‌شمالی گفت: آیین‌های بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های این استان برگزار می‌شود.

آیین‌های بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های خراسان‌شمالی برگزار می‌شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان‌شمالی گفت: آیین‌های بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های این استان برگزار می‌شود.
آیین‌های بزرگداشت ارتحال امام در شهرستان‌‌های خراسان‌شمالی برگزار می‌شود

خرید بک لینک

مرکز فیلم

View more posts from this author