آیین اختتامیه برنامه‌های هفته قرآن و عترت در کرمانشاه برگزار شد

آیین اختتامیه برنامه‌های هفته قرآن و عترت در کرمانشاه برگزار شد
آیین اختتامیه برنامه‌های هفته قرآن و عترت کرمانشاه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار شهر کرمانشاه با حضور فعالان قرآنی برگزار شد.

آیین اختتامیه برنامه‌های هفته قرآن و عترت در کرمانشاه برگزار شد

آیین اختتامیه برنامه‌های هفته قرآن و عترت کرمانشاه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار شهر کرمانشاه با حضور فعالان قرآنی برگزار شد.
آیین اختتامیه برنامه‌های هفته قرآن و عترت در کرمانشاه برگزار شد

خرید بک لینک

خبر جدید

View more posts from this author