آیین یادبود آیت‌الله مهدوی‌کنی در شهرری برگزار شد+ تصاویر

آیین یادبود آیت‌الله مهدوی‌کنی در شهرری برگزار شد+ تصاویر
آیین یادبود آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری در شهرری برگزار شد.

آیین یادبود آیت‌الله مهدوی‌کنی در شهرری برگزار شد+ تصاویر

آیین یادبود آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، رئیس فقید مجلس خبرگان رهبری در شهرری برگزار شد.
آیین یادبود آیت‌الله مهدوی‌کنی در شهرری برگزار شد+ تصاویر

View more posts from this author