ابتکار و خلاقیت زاییده مشورت‌های گروهی است

ابتکار و خلاقیت زاییده مشورت‌های گروهی است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: جوانان پیشنهادات خود را در جلسات در اختیار مسؤولان قرار دهند تا با همفکری آنها بتوانیم از منابع محدود حداکثر استفاده را ببریم.

ابتکار و خلاقیت زاییده مشورت‌های گروهی است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: جوانان پیشنهادات خود را در جلسات در اختیار مسؤولان قرار دهند تا با همفکری آنها بتوانیم از منابع محدود حداکثر استفاده را ببریم.
ابتکار و خلاقیت زاییده مشورت‌های گروهی است

بک لینک رنک 8

دانلود سرا

View more posts from this author