اتصال 100 درصد کتابخانه‌های کهگیلویه به اینترنت

اتصال 100 درصد کتابخانه‌های کهگیلویه به اینترنت
رئیس کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه از اتصال همه کتابخانه‌های شهری و روستایی این شهرستان به شبکه اینترنت خبر داد.

اتصال 100 درصد کتابخانه‌های کهگیلویه به اینترنت

رئیس کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه از اتصال همه کتابخانه‌های شهری و روستایی این شهرستان به شبکه اینترنت خبر داد.
اتصال 100 درصد کتابخانه‌های کهگیلویه به اینترنت

بک لینک رنک 8

گوشی موبایل

View more posts from this author