اجرای برنامه‌های فرهنگی نوروزی باغ فین کاشان

اجرای برنامه‌های فرهنگی نوروزی باغ فین کاشان
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه نوروز 95 در مجموعه جهانی باغ تاریخی فین خبر داد.

اجرای برنامه‌های فرهنگی نوروزی باغ فین کاشان

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه نوروز 95 در مجموعه جهانی باغ تاریخی فین خبر داد.
اجرای برنامه‌های فرهنگی نوروزی باغ فین کاشان

مد روز

تلگرام

View more posts from this author