اجرای برنامه‌های مناسبتی شب قدر در همه مساجد استان زنجان

اجرای برنامه‌های مناسبتی شب قدر در همه مساجد استان زنجان
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اجرای برنامه‌های مناسبتی شب قدر در همه مساجد استان زنجان خبر داد و گفت: در چند مسجد محوری برنامه‌ها به صورت ویژه اجرایی می‌شود.

اجرای برنامه‌های مناسبتی شب قدر در همه مساجد استان زنجان

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اجرای برنامه‌های مناسبتی شب قدر در همه مساجد استان زنجان خبر داد و گفت: در چند مسجد محوری برنامه‌ها به صورت ویژه اجرایی می‌شود.
اجرای برنامه‌های مناسبتی شب قدر در همه مساجد استان زنجان

دانلود فیلم با لینک مستقیم

View more posts from this author