اجرای برنامه اصلاح نژاد در 12 هزار و 400 رأس دام سنگین

اجرای برنامه اصلاح نژاد در 12 هزار و 400 رأس دام سنگین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با هدف افزایش تولید گوشت قرمز و شیر و کاهش ضریب تبدیل برنامه اصلاح نژاد در 12 هزار و 400 رأس دام سنگین در استان اردبیل اجرایی شده است.

اجرای برنامه اصلاح نژاد در 12 هزار و 400 رأس دام سنگین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با هدف افزایش تولید گوشت قرمز و شیر و کاهش ضریب تبدیل برنامه اصلاح نژاد در 12 هزار و 400 رأس دام سنگین در استان اردبیل اجرایی شده است.
اجرای برنامه اصلاح نژاد در 12 هزار و 400 رأس دام سنگین

فروش بک لینک

آهنگ جدید

View more posts from this author