اجرای تئاتر «علاج گدایی» در بوستان‌های نیشابور

اجرای تئاتر «علاج گدایی» در بوستان‌های نیشابور
معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از اجرای تئاتر «علاج گدایی» کاری از گروه تئاتر «شادیاخ» در بوستان‌های این شهرستان خبر داد.

اجرای تئاتر «علاج گدایی» در بوستان‌های نیشابور

معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور از اجرای تئاتر «علاج گدایی» کاری از گروه تئاتر «شادیاخ» در بوستان‌های این شهرستان خبر داد.
اجرای تئاتر «علاج گدایی» در بوستان‌های نیشابور

خرید بک لینک

پرس نیوز

View more posts from this author