اجرای طرح استعدادیابی والیبال در استان زنجان

اجرای طرح استعدادیابی والیبال در استان زنجان
رئیس هیأت والیبال استان زنجان گفت: طرح استعدادیابی فدراسیون والیبال در استان زنجان اجرا می‌شود.

اجرای طرح استعدادیابی والیبال در استان زنجان

رئیس هیأت والیبال استان زنجان گفت: طرح استعدادیابی فدراسیون والیبال در استان زنجان اجرا می‌شود.
اجرای طرح استعدادیابی والیبال در استان زنجان

آپدیت نود 32 ورژن 7

car

View more posts from this author