اجرای طرح علمداران حماسه با ابلاغ پیام مقام معظم رهبری در کهگیلویه و بویراحمد

اجرای طرح علمداران حماسه با ابلاغ پیام مقام معظم رهبری در کهگیلویه و بویراحمد
مسؤول امور ایثارگران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح علمداران حماسه در کهگیلویه و بویراحمد با سرکشی از 42 جانباز و ابلاغ پیام مقام معظم رهبری به آن‌ها خبر داد.

اجرای طرح علمداران حماسه با ابلاغ پیام مقام معظم رهبری در کهگیلویه و بویراحمد

مسؤول امور ایثارگران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح علمداران حماسه در کهگیلویه و بویراحمد با سرکشی از 42 جانباز و ابلاغ پیام مقام معظم رهبری به آن‌ها خبر داد.
اجرای طرح علمداران حماسه با ابلاغ پیام مقام معظم رهبری در کهگیلویه و بویراحمد

خرید بک لینک

روزنامه قانون

View more posts from this author