اجرای طرح هادی در 110 روستای بویراحمد

اجرای طرح هادی در 110 روستای بویراحمد
رئیس بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد بر ضرورت همکاری دهیاران در اجرای طرح هادی تاکید کرد و گفت: این شهرستان 244 روستای بالای 20 خانوار دارد که تاکنون 110 روستا طرح هادی آن اجرا شده است.

اجرای طرح هادی در 110 روستای بویراحمد

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بویراحمد بر ضرورت همکاری دهیاران در اجرای طرح هادی تاکید کرد و گفت: این شهرستان 244 روستای بالای 20 خانوار دارد که تاکنون 110 روستا طرح هادی آن اجرا شده است.
اجرای طرح هادی در 110 روستای بویراحمد

بک لینک رنک 8

دانلود موزیک

View more posts from this author