اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» 30 در زنجان

اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» 30 در زنجان
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان زنجان از اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» 30 در زنجان خبر داد.

اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» 30 در زنجان

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان زنجان از اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» 30 در زنجان خبر داد.
اجرای طرح «یک کلاس یک حامی» 30 در زنجان

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

نخبگان

View more posts from this author