اجرای موسیقی محلی و سنتی در جشن نوروزگاه استان ایلام

اجرای موسیقی محلی و سنتی در جشن نوروزگاه استان ایلام
مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: هنرمند برجسته موسیقی محلی و سنتی کشور و گروه هنری موسیقی تال در شهرهای دره‌شهر و ایلام همزمان با جشن نوروزگاه با اجرای زیبای خود هنرنمایی می‌کنند.

اجرای موسیقی محلی و سنتی در جشن نوروزگاه استان ایلام

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: هنرمند برجسته موسیقی محلی و سنتی کشور و گروه هنری موسیقی تال در شهرهای دره‌شهر و ایلام همزمان با جشن نوروزگاه با اجرای زیبای خود هنرنمایی می‌کنند.
اجرای موسیقی محلی و سنتی در جشن نوروزگاه استان ایلام

View more posts from this author