احتمال ریزش و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی مازندران/ ادامه‌دار بودن انسداد شبانه محور کندوان

احتمال ریزش و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی مازندران/ ادامه‌دار بودن انسداد شبانه محور کندوان
رئیس پلیس راه مازندران گفت: با توجه به شرایط جوی احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی به‌ویژه هراز و کندوان وجود دارد که در این زمینه رانندگان باید به هشدارهای پلیس توجه کنند.

احتمال ریزش و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی مازندران/ ادامه‌دار بودن انسداد شبانه محور کندوان

رئیس پلیس راه مازندران گفت: با توجه به شرایط جوی احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی به‌ویژه هراز و کندوان وجود دارد که در این زمینه رانندگان باید به هشدارهای پلیس توجه کنند.
احتمال ریزش و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی مازندران/ ادامه‌دار بودن انسداد شبانه محور کندوان
!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author